تی وی احسان

وقتشه کوسه بخوری!

داستان طوری شده که این موج بزرگ بحران ها و مشکلات ، خیلی…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #عادت #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #تقلید #رفتار #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #سبک_زندگی #نگرش_مثبت #عادت_خوب #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

موثرترین ها روزتون مبارک

بعضی انسانها عنوان معلم ندارند، اما معلم های بزرگی هستنداگرچه…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #عادت #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #تقلید #رفتار #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #سبک_زندگی #نگرش_مثبت #عادت_خوب #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

گلادیاتور فروش

توی این روزها و شرایط اقتصادی فعلی که همه در حال تعدیل نیرو و کم کردن…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #عادت #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #تقلید #رفتار #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #سبک_زندگی #نگرش_مثبت #عادت_خوب #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

راز لذت از زندگی

راز لذت بردن از یک زندگی هدفمند ، زندگی در لحظه است.اما چطوری؟…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #عادت #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #تقلید #رفتار #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #سبک_زندگی #نگرش_مثبت #عادت_خوب #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

چند چندی؟

چشم بسته داریم میریم جلو و انتظار داریم بهترین باشیم و بهترینها واسمون….

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #عادت #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #تقلید #رفتار #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #سبک_زندگی #نگرش_مثبت #عادت_خوب #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

بپا نسوزی

اکثر ماها منتظریم یه اتفاق بیوفته تا کاری کنیم، اما بیشتر چیزهایی…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #عادت #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #تقلید #رفتار #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #سبک_زندگی #نگرش_مثبت #عادت_خوب #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

ترس یا لذت

ترس چه زمانی ایجاد می شه؟زمانی که شناخت و آگاهی نسبت به چیزی ..

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #عادت #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #تقلید #رفتار #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #سبک_زندگی #نگرش_مثبت #عادت_خوب #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

اصول و فنون مذاکره

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره ، برای مهندسین,#نظام_مهندسی شهرستان چالوس…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #عادت #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #تقلید #رفتار #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #سبک_زندگی #نگرش_مثبت #عادت_خوب #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

بهش رو نده

تعداد کمی از آدمها هستن که توی شرایط بحرانی و سخت، بیشتر تلاش می کنن و هوشمندانه…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #عادت #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #تقلید #رفتار #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #سبک_زندگی #نگرش_مثبت #عادت_خوب #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

اسفناج قدرت

یکی از چیزهایی که قدرت شما رو توی مذاکره فروش بیشتر می کنهو باعث می شه بتونید به هدف مذاکره یا …

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #عادت #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #تقلید #رفتار #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #سبک_زندگی #نگرش_مثبت #عادت_خوب #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

هرگز تسلیم نشو

این قانون رو هرگز فراموش نکن “روی هر چی تمرکز کنی بیشتر میشه”..

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #عادت #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #تقلید #رفتار #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #سبک_زندگی #نگرش_مثبت #عادت_خوب #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

تب گوسفندی

تو دنیایی داریم زندگی می کنیم که کمتر کسی خودشه و سبک زندگی خودش رو داره، اکثر آدمها…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #عادت #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #تقلید #رفتار #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #سبک_زندگی #نگرش_مثبت #عادت_خوب #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

مغزهای کوچک کپک زده

واقعیت این دنیا اینه که آدمهایی که افکارشون مثل یک میوه فاسد می مونه زیاد هستن …

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #میوه_خشک #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #سفر_زندگی #دوره_آموزشی #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #ذهن_مثبت #نگرش_مثبت #تفکر_مثبت #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

چیکار نکردی

پاشو پاشو و این رسم بی رسم رو تغییر بده. پاشو و فکری که نمی خواد…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #کار #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #زندگی_کن #دوره_آموزشی #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #سال۹۸ #نگرش_مثبت #شکست_ناپذیر #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

میمونی یا میری

بعضی ها خریدار فرصتن و بعضی ها فروشنده فرصت
بعضی ها فرصت رو بدست میارن…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #کار #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #زندگی_کن #دوره_آموزشی #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #فروشنده_حرفه_ای #نگرش_مثبت #شکست_ناپذیر #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

نه به هیس

هر چیزی ریشه ای داره ؟ ریشه ی خیلی از شکست ها و ترس ها بر می گرده به دوران…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #موفقیت_شغلی #موفقیت_مالی #مهارتهای_ارتباطی #فکر_مثبت #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #ریشه_های_موفقیت #پیشرفت_فردی #کودکی #هدفگذاری #سال۹۸ #سال_نو #زندگی_شاد #شکست_ناپذیر #تغییر_مثبت #متفاوت_باش #نگرش_مثبت #روز_خوب #هیس #ترس #انگیزشی #عید۹۸ #دوره_آموزشی #خاص_باش

عیدی ما به شما

بدو بدوووو عیدیتو بگیرعجله کن که فرصت رو از دست ندی، برای همه عیدی دارم…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #موفقیت_شغلی #ریشه_های_موفقیت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #پیشرفت_فردی #هدف #عیدی_خاص #سال۹۸ #سال_نو #عیدانه #عید۹۸ #تبریک_عید #عیدنوروز #چهارشنبه_سوری#نوروز۹۸ #عیدی_خاص #انگیزشی_موفقیت #جایزه #سال_نو_مبارک #نگرش #بهار۹۸ #هدفگذاری

چطور نگاش می کنی

یعنی میشه یه کار خوب داشت؟یعنی میشه پول خوب درآورد؟یعنی میشه شاد بود و خندید…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #موفقیت_شغلی #انسانیت #رابطه_موفق #مهارتهای_ارتباطی #خانواده_عشق #زندگی_موفق #حال_خوب #پس_انداز #مهربانی #پیشرفت_فردی #فرصت #زندگی_شاد #پاداش #نگرش_مثبت #مسئولیت_پذیری#محبت_کردن #نوروز۹۸ #سبک_زندگی #روابط_عاطفی #انگیزشی_موفقیت #ارتباط_موثر #بحران #تغییر_باورها#ارتباط #روابط_بین_فردی

فوریت های کاری

اکثر کارهایی که ما انجام میدیم، مربوط به همون لحظه ان و هرگز تاثیر مثبتی…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #موفقیت_شغلی #فوری #مهارتهای_ارتباطی #فکر_مثبت #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #خرید_عید #پیشرفت_فردی #هدف #هدفگذاری #سال۹۸ #سال_نو #زندگی_شاد #مدیریت_ذهن #تغییر_مثبت #شادی_یعنی #نگرش_مثبت #روز_خوب #مدیریت_مالی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی #عید۹۸ #دوره_آموزشی #زندگی_در_لحظه

اندازه گیری کن

یه هدف خوب هدفیه که ۵ ویژگی منحصر به فرد داشته باشه که رسیدن به اون رو امکان …

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #موفقیت_شغلی #موفقیت_مالی #مهارتهای_ارتباطی #فکر_مثبت #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #خرید_عید #پیشرفت_فردی #هدف #هدفگذاری #سال۹۸ #سال_نو #زندگی_شاد #لاغری_فوری #تغییر_مثبت #لاغری_سریع #نگرش_مثبت #روز_خوب #پولدار_شدن #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی #عید۹۸ #دوره_آموزشی #بحران_اقتصادی

جادوگری

همه ما مسافرای سفر زندگی هستم . سفری که نکبت یا لذتش فقط و فقط به…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #افکار_مثبت #ریشه_های_موفقیت #فکر_مثبت #مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #تغییر_زندگی #لذت_ببرید #پیشرفت_فردی #تفکرمثبت #ذهن_موفق #سفر_زندگی #دوره_آموزشی #زندگی_شاد #ذهن_برتر #تغییر_مثبت #مسافرتی #نگرش_مثبت #سفر #سیل #زندگی_شاد #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #زندگی_موفق

نه بشنو

خیلی از افراد با شنیدن نه تسلیم می شن و فروششون رو پیگیری نمی کنن، چون…

#احسان_رجب_زاده #موفقیت #مشاوره_کسب_و_کار #راز_موفقیت #هرگز_تسلیم_نشو #مهارتهای_فروش #فروشنده_موفق #فروش_موفق #تلاش_کن #امید #مشتری #نکات_آموزنده #فروش #تیم_فروش #شرکت #ترس_از_شکست #مشاوره_فروش #تیم_ورک #کار_تیمی #کسب_و_کار #آموزش #مهارت_فروش #شکست_ناپذیر #نه بشنو #موفقیت #ریشه های موفقیت #کارمان_را_زندگی_کنيم

خودتو جادو کن

اگر به لحاظ ذهنی آماده نباشی و خودت رو قبول نداشته باشی، پس انتظار …

#احسان_رجب_زاده #موفقیت #مشاوره_کسب_و_کار #راز_موفقیت #ارتباط_موثر #خودت_رو_دوست_داشته_باش #مهارتهای_فروش #فروشنده_موفق #فروش_موفق #افزایش_انرژی #موزیک_شاد #نکات_آموزنده #فروش #ذهن_موفق #اعتماد_به_نفس #ذهن_ثروتمند #مشاوره_فروش #مهارتهای_ارتباطی #تاثیرگذار #کسب_و_کار #آموزش #مهارت_فروش #کارمان_را_زندگی_کنيم

عیدی ویروسی

می دونی یه ویروسی وجود داره که تو انتخاب می کنی که بهت آسیب بزنه یا کمکت کنه …

#احسان#احسان_رجب_زاده #موفقیت_فردی #موفقیت_شغلی #آرامش_بخش#مهارتهای_ارتباطی #رژیم_فکری #زندگی_موفق #حال_خوب #هدف #عیدی_خاص #سال۹۸ #سال_نو #زندگی_شاد #عید۹۸ #تغییر_مثبت #دوست_یابی #نگرش_مثبت #نوروز۹۸ #سبک_زندگی #انگیزشی_موفقیت #ارتباط_موثر #موفقیت #نگرش #ارتباط #روابط_بین_فردیرجب زاده # کارمان را زندگی کنیم

۸۰ یا ۲۰ ؟

یادتون باشه تفاوت های کوچیک و جزئی توی توانمندی ها و قابلیت ها …

#احسان_رجب_زاده #موفقیت #مشاوره_کسب_و_کار #راز_موفقیت #توانمندی #قدرتمند#مهارتهای_فروش #فروشنده_موفق #فروش_موفق #مدیریت_فروش #اهداف #اصل_پارتو #فروش #فروشنده_حرفه_ای #افزایش_فروش #مشاوره_فروش #تفاوت #نکات_کلیدی #کسب_و_کار #آموزش #مهارت_فروش #بحران_اقتصادی #کارمان_را_زندگی_کنيم

دوستش داشته باش

تا زمانی که خودت رو دوست نداشته باشی ، #انتظار نداشته باش کسی دوستت داشته باشه

#احسان_رجب_زاده #موفقیت #مشاوره_کسب_و_کار #راز_موفقیت #دوست_داشتن #هرگز_تسلیم_نشو #مهارتهای_فروش #دوست #علاقمندی #تلاش_کن #معجزه_عشق #معجزه #نکات_آموزنده #دوستت_دارم #انسان_هوشمند #عشق #مشاوره_فروش #روابط_اجتماعی #زندگی #کسب_و_کار #آموزش #مهارت_فروش #کارمان_را_زندگی_کنيم

مهارت های فروش

برای بنا کردن فروش بهتر، چقدر روی دانش و مهارتهاتون سرمایه گذاری می کنید؟

#احسان_رجب_زاده #موفقیت #مشاوره_کسب_و_کار #راز_موفقیت #هرگز_تسلیم_نشو #مهارتهای_فروش #فروشنده_موفق #فروش_موفق #تلاش_کن #اهداف #هدف#نکات_آموزنده #فروش #انسان_هوشمند #پیروزی #مشاوره_فروش #روابط_اجتماعی #زندگی #کسب_و_کار #آموزش #مهارت_فروش #شکست_ناپذیر #کارمان_را_زندگی_کنيم

قدرت ذهن

خواسته هات از زندگیت چیه؟ در درونت چقدر بهشون باور داری؟ذهنت تا کجاها میتونه …

#احسان_رجب_زاده #ذهن_موفق #مشاوره_کسب_و_کار #راز_موفقیت #انسان_کامل #فروش_موفق#فرهنگ_فروش #بازاریابی_فروش #هدف #زندگی #قدرت_ذهن #فروشنده_حرفه_ای #انسان_هوشمند #درآمدزایی #مشاوره_فروش #مثبت_باش #فروشنده_حرفه_ای #کسب_و_کار #آموزش #مهارت_فروش #ثروتمندان #کارمان_را_زندگی_کنيم

موفقیت

چقدر از زندگیت راضی هستی؟میزان رضایتت از زندگی، به میزان #برنامه ریزیت …

#احسان_رجب_زاده #موفقیت #مشاوره_کسب_و_کار #راز_موفقیت #هرگز_تسلیم_نشو #ناپلئون_هیل #فروشنده_موفق #احساس_خوب #تلاش_کن #اهداف #هدف#نکات_آموزنده #شادی #برنامه_ریزی #انسان_هوشمند #پیروزی #مشاوره_فروش #مثبت_باش #زندگی #کسب_و_کار #آموزش #مهارت_فروش #شکست_ناپذیر #کارمان_را_زندگی_کنيم

تی وی انگیزش