دوره DNA موفقیت

دوره ای برای شروع بی بازگشتِ راه موفقیت و کشف تمام پتانسیل های درونی که بهش نیاز داری

فصل 00 - پیش نیاز
فصل 01 - نگرش
فصل 02 - برنامه ریزی ذهن برای موفقیت
فصل 03 - هدف گذاری
تمرین های دوره

نظرات

متوسط امتیازات

0
1,000,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0